Inzertní portál pro truhláře

 
 
Všeobecné podmínky využívání služeb serveru Laminobazar.cz:
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Laminobazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Pavel Nový, IČO 01171666 dále jen Provozovatel.
2. Laminobazar.cz umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
3. Na webu Laminobazar.cz.cz je povolena pouze inzerce, týkající se truhlářské výroby (materiál, kování, služby apod). Je povolena pouze inzerce truhlářů a firem, zabývajících se výrobou nábytku a příbuzných oborů, není povolena inzerce firem, provozující e-shop či přímých dodavatelů materiálu - (tento web je bazar, nikoli e-shop). Pokuď přesto registraci provede firma, která zde nebude povolena a uhradí registrační poplatek, poplatek ji bude spolu se zamítnutím registrace odeslán zpět na č.účtu, ze kterého byla registrační platba provedena. Firma, provozující e-shop (nebo přímý prodejce) může na tomto webu umístit svou reklamu pouze pomocí reklamního banneru.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Laminobazer.cz nebo dobrými mravy.
5. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám serveru Laminobazar.cz.
6. Vložený inzerát bude zveřejněn po celou dobu aktivního účtu Uživatele. Odstranění neaktuálního inzerátu musí provést sám Uživatel.
7. Uživatel nesmí uvádět v textu své kontaktní údaje. V případě, že inzerát obsahuje v textu kontaktní údaje na uživatele, má provozovatel právo tyto kontaktní údaje z textu inzerátu odstranit. Kontaktní údaje na uživatele smí zjistit pouze registrovaný uživatel webu (pouze truhlář apod., nikoli soukromá osoba). Uživatel si je vědom toho, že je jeho povinností odstraňovat průběžně své inzeráty, které již nejsou aktuální (již materiál prodal). Při nedodržení této povinnosti může být jeho účet po předchozím varování pozastaven.
8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Laminobazar.cz ani za způsob jakým služby Laminobazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Laminobazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Laminobazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Laminobazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Laminobazar.cz nabízí.
15. Na našich webových stránkách se mohou zobrazovat reklamy poskytované společnostmi třetí strany (partnery webu). Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Cena roční registrace činí 100Kč (121Kč vč.DPH) - viz ceník inzerce


DŮLEŽITÉ - prosím nepřehlédněte
Tento web byl spuštěn 22.4.2014 a je pozvolna propagován e-maily a schůzkami v rámci jednotlivých krajů. Proto též registrovaní uživatelé přibývají postupně a své inzeráty vkládají ještě postupněji. Proto rozumíme Vašim (většinou pochvalným, ale někdy též nedůvěřivým) e-mailům. Dejte prosím našemu projektu čas. Většině z Vás děkujeme za snahu pomoci, těm nedůvěřivějším doporučujeme vrátit se na tento web až za několik měsíců a poté se rozhodnout, zda svoji stokorunu vložit či nevložit. Jsme také truhláří a víme, že v dnešní době má i menší částka svoji hodnotu. Také vzhledem k naší truhlařině tyto stránky nedokážeme vytvářet a upravovat sami, ale stále do nich investujeme. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.
Ochrana osobních údajů
Jako provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazujeme nakládat s veškerými přijatými osobními údaji v souladu se zákonem na ochranu dat, tzn. m.j., že Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, ani dalším subjektům a budou použity pouze pro účely spojené s vnitřními potřebami a administrativou tohoto internetového obchodu. 
O NÁS
Server Laminobazar.cz vznikl ve spolupráci nás, truhlářů s ohledem na naše potřeby. Proto je tento web určen výhradně pro truhláře, výrobce nábytku a námi příbuzné obory.
DOPRAVA ZBOŽÍ a platba za zboží
Poštovné (nábytkové kování, nářadí) či doprava (plošný materiál, stroje) je závislá na konkrétní bazarové položce a je plně na domluvě mezi Uživateli. Způsob platby (faktura, hotovost) za zboží je plně na domluvě mezi Uživateli. Ceny za zboží v inzerátech je nutno uvádět v Kč včetně 21% sazby DPH.
VYHLEDÁVÁNÍ INZERÁTU
Vyhledat požadovaný inzerát lze použitím klíčových slov (např.javor) či kódem dekoru (např.375), pokuď ho při zadávání Uživatel do své inzerce zadal.
ZADÁNÍ INZERÁTU
Zadat inzerát lze jednoduše kliknutím na "Přidat nový inzerát". Po rozbalení výběru (INZERÁT DO KATEGORIE) - sekce bazaru a zvolený kraj- zadáte název inzerátu, požadovanou cenu, kódové označení (nepovinná položka, např.název dekoru LTD) a popis nabízeného zboží. Samozřejmostí je možnost vložit fotografie. U bazaru plošného materiálu je navíc možnost vyplnění jednoduché tabulky rozměrů - šířka v mm, délka (po letech) v mm a šířka (napříč let) v mm.
ODSTRANĚNÍ NEAKTUÁLNÍCH INZERÁTŮ
Po kliknutí na "Uživatel" (tlačítko v pravém horním rohu - toto tlačítko se zobrazí pouze po přihlášení Uživatele) se zobrazí seznam všech inzerátů Uživatele. Kliknutím na požadovaný inzerát se neaktuální inzerce odstraní.
ÚPRAVY VLASTNÍCH INZERÁTŮ
Po kliknutí na "Uživatel" (tlačítko v pravém horním rohu - toto tlačítko se zobrazí pouze po přihlášení Uživatele) se zobrazí seznam všech inzerátů Uživatele. Kliknutím na požadovaný inzerát lze inzerát libovolně upravovat.